บริการของเรา

บริการสำหรับผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้ฝากขาย ผู้ให้เช่า และเจ้าของที่ดิน มีดังนี้

  • สำหรับผู้ซื้อ จะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำในการเลือกรายการที่อยู่อาศัยที่หลากหลายของเรา เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
  • สำหรับผู้เช่า จะได้รับบริการแบบครบวงจรทั้งก่อนและหลังการเช่า เพื่อให้ผู้เช่าพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
  • ผู้ฝากขาย-ให้เช่า และเจ้าของที่ดิน จะสามารถขาย-ให้เช่าได้ตามระยะเวลาที่ต้องการด้วยความสะดวกสบาย จากการบริการที่รวดเร็ว และฐานข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น อาทิเช่น บริการพาชมสถานที่และอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายหรือให้เช่า บริการช่วยดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ บริการประสานงานกับสถาบันการเงินในการให้คำปรึกษาและจัดหาแหล่งเงินกู้ บริการประสานงานด้านเอกสารทางกฎหมาย และบริการประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น กรมที่ดิน เป็นต้น